Tervisekontroll

Tervisetõendid

Noorsportlaste spordimeditsiinilisi terviseuuringuid rahastab Haigekassa ning on suunatud 9-19 aastastele noortele, kes spordivad regulaarselt lisasks kehalise kasvatuse tundidele vähemalt 5 tundi nädalas(tundide arvestusse läheb ka võistlusmäng). Alla 9.aastaste noorsportlaste puhul tuleb EJL-i esitada perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mille alusel on noorsportlastel lubatud tegeleda spordiga. Terviseuuringuid viivad läbi meditsiiniasutesed, kelle spordiarst väljsastab terviseuuringu otsuse, mille alusel on noorsportlasel lubatud tegeleda spordiga. Keelava otsuse korral või tõendi puudumise korral noorsportlast ei registreerita Eesti noorte meistrivõistlustele. Noorsportlastel sünniaastaga 2001 ja hiljem kehtib 2014 aastal väljastatud terviseuuringu tõend 2 aastat, vanematel noorsportlastel 1 aasta.

Oluline on terviseuuringud aegsasti planeerida ning vastavalt sellele ka vastuvõtuaeg broneerida! Uuringute teostamiseks võib olla järjekord.

Enne uuringule minekut tuleb täita küsimustik. Vastamisel peaksid vanemad noorsportlasi aitama või nooremate puhul küsimustiku ise täitma, sest laps või nooruk ei pruugi ise kõike oma tervisega seonduvat mäletada ja teada.

Spordimeditsiinilise terviseuuringu küsimustiku põhjal  täpsustatakse antud vastuseid ning selgitatakse välja:
treeningkoormus antud perioodil;
kaebuste või sümptomite olemasolu koormuse ajal, mis võivad viidata       organismi kohanemishäiretele kehalise koormusega;
krooniliste haiguste olemasolu;
läbitehtud traumad;
ravimite tarvitamine;
pärilike haiguste esinemine perekonnas.

Palun trükkige küsimustik välja ning võtke täidetud küsimustik terviseuuringule minnes kaasa.

Täiendavat infot spordimeditsiiniliste terviseuuringute kohta leiab aadressilt www.noorsportlane.ee
Tartus teostab spordimeditsiinilisi terviseuuringuid Tartu ülikooli Kliinikum (Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik) L.Puusepa 1a (Maarjamõisa polikliinik),    tel 731 9221

MIDA PEAB TEADMA TERVISEUURINGULE MINNES?

  • Enne uuringule minekut täida küsimustik.
  • Võta kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart, õpilaspilet, pass).
  • Võta kaasa eelmise terviseuuringu protokoll (olemasolu korral).
  • Uuringule minnes peaks ägedast haigusest olema möödas vähemalt paar    nädalat.
  • Uuringupäeval ei tohiks noor enne uuringut trennis käia ja raskest treeningust tuleks hoiduda ka päev varem, sest see segab tervisliku olukorra objektiivset hindamist.

KOORMUSTESTILE MINNES VÕTA KAASA

  •     spordiriided ja puhtad spordijalatsid;
  •     pesemisvahendid ja käterätik;
  •     jook (vesi, spordijook).

 

Spordimeditsiinilise terviseuuringu küsimustik – eesti keeles (PDF)

Spordimeditsiinilise terviseuuringu üsimustik –  vene keeles (PDF)
Küsimustikud leiate ka TÜ Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku  ja  Spordimeditsiini Sihtasutuse kodulehekülgedelt.

(Terviseuuringud) Spordimeditsiini terviseuuringu küsimustik eesti keeles

(Terviseuuringud) Spordimeditsiini terviseuuringu küsimustik vene keeles