Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb maksta igakuiselt lapse liikmeks oleku ajal.
Klubi liikmemaksu suurus ei sõltu treeningute osavõtust.
Treeningutelt puudumine (suvised maalkäigud ja reisimised ) ei vabasta maksu tasumisest!
Spordiklubi 10 igakuine liikmemaks on 20.- eurot kuus lapse kohta.
Kui ühest perest käib klubi treeningutel kaks last, siis on igakuine liikmemaks pere kohta: 31.-eurot kuus.
Kolmas laps ühest perest klubi treeningutel on igakuisest liikmemaksust vabastatud!
Klubi treenerite ja töötajate alaealised lapsed (k.a. üliõpilased) on liikmemaksust vabastatud.
Klubi treenerite ja töötajate täisealistele lastele kehtib 50% soodustus.
Klubi liikmemaksu suurus vaadatakse üle kord aastas ja uuest liikmemaksu suurusest informeeritakse lapsevanemaid ja liikmeid detsembri kuus kodulehe kaudu.
Majanduslikes raskustes pered peavad soodustuse saamiseks saatma vastavasisulise avalduse aadressile info@sk10.ee.
Igakuine liikmemaks palume tasuda perioodid ette (veebruari makse 10.jaanuar, märtsi makse 10.veebruar, aprilli makse 10.märts jne). Selgitusse tuleb kindlasti lisada: lapse NIMI ja PERIOOD mille eest tasutakse. Maksed palume tasuda MTÜ Spordiklubi 10 arveldusarvele: EE191010102062410005 SEB.

NB! Spordiklubi 10 liikmemaks ei anna tulumaksuvabastust TMS § 26 alusel.

Kõige mugavam võimalus Teie jaoks on kahtlemata- teha püsimakse korraldus ja arve tasub ennast tähtaegselt ise! Asjatult muretsemata võivad kindlad olla kõik osapooled:õpilane-lapsevanem-klubi. Sel juhul kirjutage selgitusse perioodiks: jooksva kuu või kvartali eest.
Klubil on õigus avaldada võlgnike nimed oma kodulehele www.sk10.ee ja SK10 Facebooki lehel

(Liikmemaks) Klubi liikmemaksust vabastamise AVALDUS