Tervisekontroll

Tervisetõendid

Noorsportlaste spordimeditsiinilisi terviseuuringuid rahastab Haigekassa ning on suunatud 9-19 aastastele noortele, kes spordivad regulaarselt lisasks kehalise kasvatuse tundidele vähemalt 5 tundi nädalas(tundide arvestusse läheb ka võistlusmäng). Alla 9.aastaste noorsportlaste puhul tuleb EJL-i esitada perearsti poolt väljastatud tervisetõend, mille alusel on noorsportlastel lubatud tegeleda spordiga. Terviseuuringuid viivad läbi meditsiiniasutesed, kelle spordiarst väljsastab terviseuuringu otsuse, mille alusel on noorsportlasel lubatud tegeleda spordiga. Keelava otsuse korral või tõendi puudumise korral noorsportlast ei registreerita Eesti noorte meistrivõistlustele. Noorsportlastel sünniaastaga 2001 ja hiljem kehtib 2014 aastal väljastatud terviseuuringu tõend 2 aastat, vanematel noorsportlastel 1 aasta.

Oluline on terviseuuringud aegsasti planeerida ning vastavalt sellele ka vastuvõtuaeg broneerida! Uuringute teostamiseks võib olla järjekord.

Enne uuringule minekut tuleb täita küsimustik. Vastamisel peaksid vanemad noorsportlasi aitama või nooremate puhul küsimustiku ise täitma, sest laps või nooruk ei pruugi ise kõike oma tervisega seonduvat mäletada ja teada.

Spordimeditsiinilise terviseuuringu küsimustiku põhjal  täpsustatakse antud vastuseid ning selgitatakse välja:
treeningkoormus antud perioodil;
kaebuste või sümptomite olemasolu koormuse ajal, mis võivad viidata       organismi kohanemishäiretele kehalise koormusega;
krooniliste haiguste olemasolu;
läbitehtud traumad;
ravimite tarvitamine;
pärilike haiguste esinemine perekonnas.

Palun trükkige küsimustik välja ning võtke täidetud küsimustik terviseuuringule minnes kaasa.

Täiendavat infot spordimeditsiiniliste terviseuuringute kohta leiab aadressilt www.noorsportlane.ee
Tartus teostab spordimeditsiinilisi terviseuuringuid Tartu ülikooli Kliinikum (Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik) L.Puusepa 1a (Maarjamõisa polikliinik),    tel 731 9221

MIDA PEAB TEADMA TERVISEUURINGULE MINNES?

 • Enne uuringule minekut täida küsimustik.
 • Võta kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart, õpilaspilet, pass).
 • Võta kaasa eelmise terviseuuringu protokoll (olemasolu korral).
 • Uuringule minnes peaks ägedast haigusest olema möödas vähemalt paar    nädalat.
 • Uuringupäeval ei tohiks noor enne uuringut trennis käia ja raskest treeningust tuleks hoiduda ka päev varem, sest see segab tervisliku olukorra objektiivset hindamist.

KOORMUSTESTILE MINNES VÕTA KAASA

 •     spordiriided ja puhtad spordijalatsid;
 •     pesemisvahendid ja käterätik;
 •     jook (vesi, spordijook).

 

Spordimeditsiinilise terviseuuringu küsimustik – eesti keeles (PDF)

Spordimeditsiinilise terviseuuringu üsimustik –  vene keeles (PDF)
Küsimustikud leiate ka TÜ Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku  ja  Spordimeditsiini Sihtasutuse kodulehekülgedelt.

KLUBI

Liikmeks astumine

SPORDIKLUBI 10 LIIKMEKS ASTUMINE

Spordiklubi 10 treeninggruppidesse võetakse vastu tüdrukuid-poisse alates 6.aastast. Kuni 13.a. noorte vastuvõtmisel treeninggruppi ei ole varasem kokkupuude jalgpalliga eelduseks. Üle 13.a. noorte vastuvõtmisel treeninggruppi on eelduseks varasem kokkupuude jalgpallimänguga kasvõi „hoovijalgpalli“ tasemele soovitav. Tüdrukute puhul see reegel ei kehti.

Uutele mängijatele on esimene kuu treeninguid (nn proovikuu) tasuta! Liitumise ankeet siit

Kui esimesed treeningud meeldivad, täida ära klubiga liitumise avaldus, too see oma treeneri kätte ja Tere tulemast klubisse – oled nüüdsest Spordiklubi 10 liige.

Nagu igas tegutsevas klubis, kaasneb liikmeks astumisega ka klubi liikmemaksu tasumise kohustus.

Liikmemaks

Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb maksta igakuiselt lapse liikmeks oleku ajal.
Klubi liikmemaksu suurus ei sõltu treeningute osavõtust.
Treeningutelt puudumine (suvised maalkäigud ja reisimised ) ei vabasta maksu tasumisest!
Spordiklubi 10 igakuine liikmemaks on 17.- eurot kuus lapse kohta.
Kui ühest perest käib klubi treeningutel kaks last, siis on igakuine liikmemaks pere kohta: 25.-eurot kuus.
Kolmas laps ühest perest klubi treeningutel on igakuisest liikmemaksust vabastatud!
Klubi treenerite ja töötajate alaealised lapsed (k.a. üliõpilased) on liikmemaksust vabastatud.
Klubi treenerite ja töötajate täisealistele lastele kehtib 50% soodustus.
Klubi liikmemaksu suurus vaadatakse üle kord aastas ja uuest liikmemaksu suurusest informeeritakse lapsevanemaid ja liikmeid detsembri kuus kodulehe kaudu.
Majanduslikes raskustes pered peavad soodustuse saamiseks saatma vastavasisulise avalduse aadressile info@sk10.ee.
Igakuine liikmemaks palume tasuda perioodid ette (veebruari makse 10.jaanuar, märtsi makse 10.veebruar, aprilli makse 10.märts jne). Selgitusse tuleb kindlasti lisada: lapse NIMI ja PERIOOD mille eest tasutakse. Maksed palume tasuda MTÜ Spordiklubi 10 arveldusarvele: EE191010102062410005 SEB.

NB! Spordiklubi 10 liikmemaks ei anna tulumaksuvabastust TMS § 26 alusel.

Kõige mugavam võimalus Teie jaoks on kahtlemata- teha püsimakse korraldus ja arve tasub ennast tähtaegselt ise! Asjatult muretsemata võivad kindlad olla kõik osapooled:õpilane-lapsevanem-klubi. Sel juhul kirjutage selgitusse perioodiks: jooksva kuu või kvartali eest.
Klubil on õigus avaldada võlgnike nimed oma kodulehele www.sk10.ee ja SK10 Facebooki lehel

Klubist lahkumine

Kui mingil põhjusel on laps otsustanud klubist välja astuda, oleks vaja sellest ette teatada vähemalt 1 kuu enne lapse loobumist, tasuge palun eelnevate perioodide liikmemaks (juhul kui see on tegemata), informeerige sellest treenerit ja saatke lisaks täiendav e-kiri vastavasisulise teatega aadressile info@sk10.ee. Lahkumisavaldus siit
Mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.Lahkumisel ei tohi olla klubi ees võlgnevusi eelnevate perioodide eest ja klubile tuleb tagastada varustus.
Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

KLUBI 

Lapsevanemale

LAPSEVANEMALE

PEA MEELES, ET NOORTETREENINGUTEL OSALEMINE ON VABATAHTLIK. JALGPALL ON MEESKONNAMÄNG NING SINA OLED OSA VÕISTKONNAST JA SINU LAPSEGA ARVESTATAKSE. PALUME SILMAS PIDADA ALLJÄRGNEVAID SOOVITUSI:

 

 • OLE OMA LAPSELE TOEKS JA EESKUJUKS. VÕIMALUSE KORRAL KÜLASTA KÕIKI OMA LAPSE MÄNGE, OLE MÄNGURÕÕMUS.
 • OLE TÄPNE! KUI SA OLED TREENINGULE VÕI MÄNGULE HILINEMAS VÕI KUI LAPS EI SAA OSALEDA, SIIS TEAVITA SELLEST ESIMESEL VÕIMALUSEL TREENERIT. KONTAKTANDMED LEIAB KODULEHELT
 • OLE LUGUPIDAV OMA LAPSE JA TEMA VÕISTKONNAKAASLASTE SUHTES. TUNNUSTA JA TOETA LAST NII VÕIDU KUI KA KAOTUSE KORRAL. VÄÄRTUSTA VASTASE HEAD MÄNGU JA OSKUSI – NII NAUDIVAD KÕIK MÄNGU.
 • ÄRA TÕSTA HÄÄLT EGA KRITISEERI ENDA LAST JA TEMA VÕISTKONNAKAASLASI MÄNGU- JA TREENINGU AJAL. RÄÄGI LAPSEGA PEALE MÄNGU- JA/VÕI TRENNI AINULT SIIS, KUI TA SEDA ISE SOOVIB.
 • ÄRA ÕPETA ENDA LAST EGA TEMA VÕISTKONNAKAASLASI MÄNGU- JA TREENINGU AJAL. KUI SA POLE MILLEGAGI RAHUL, SIIS RÄÄGI PEALE MÄNGU- JA/VÕI TRENNI SELLEST TREENERIGA OMAVAHEL!
 • ÄRA KAOTA KONTROLLI OMA EMOTSIOONIDE ÜLE, VÄLDI KOHTUNIKE SÜÜDISTAMIST JA KRITISEERIMIST NENDE EKSIMUSTE TÕTTU. EKSIMINE ON INIMLIK!
 • ARVESTA SELLEGA, ET MÄNGUPLATSIL ON KÕIK MÄNGIJAD VÕRDSED! MÄNGUAEGA PEAVAD SAAMA LISAKS SINU LAPSELE KA TEISED LAPSED. ARVESTA, ET LAPSED ON OMA VÕIMETE POOLEST ERINEVAD!
 • PEA MEELES, ET SINA OLED TÄISKASVANU – KÄITU SELLELE VASTAVALT!

 

SOOV võita on OLULISEM kui võit ise!

KLUBI

Jalgpalluri mängijalitsents

Esmakordsel mängija litsentseerumisel tuleb EJL-i esitada järmised dokumendid:

 1. a) Jalgpalluri litentsi avaldus (blankett saadaval järgnevalt lingilt: Jalgpalluri litsentsi avaldus);
  b) jalgpalluri litsentsi eest tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  c) mängija passi või ID-kaardi koopia;
  d) koopia Eesti kodakonsuseta mängija ning Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodakonsuseta mängija elamisloast
  e) arstliku kontrolli läbiviinud arsti otsuse mängija tervisliku seisundi kohta (v.a mängijatel, kes on sündinud 1994.aastal või varem)

Jalgpalluri litsentsi pikendamiseks peab mängija või lapsevanem täitma EJL-i kodulehel alamenüüs E-POOD -> MÄNGIJA LITSENTS väljad ning tasuma oma panga kaudu litsentsitasu. Peale raha laekumist EJL-i kontole on mängija litsents automaatselt pikendatud.

Jalgpalluri litsentsitasu on 1996.aastal või varem sündinutele 24.00 €, 1997-2007 sündinutele 12.00 € . Alates 2008 aastal ning hiljem sündinutele on litsents tasuta.

Jalgpalluri litsentsi väljastamise või pikendamise ainuõigus on Eesti Jalgpalli Liidul.

 

KLUBI

Klubi kodukord

1.Klubiga liitumine ja klubist lahkumine

 

1.1 Peale nelja nädalast katseaega peab iga lapsevanem teatama treenerile või klubi juhtkonnale, kas laps soovib liituda Spordiklubi 10-ga.

1.2 Klubiga liitumise korral tuleb täita vormikohane ankeet, mille saab lapsevanem kas treeneri käest või klubi kodulehelt. Liitumise ankeet siit

1.3 Lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmemaksu iga kuu 10ks kuupäevaks ettemaksuna.

Kui peres on 2 last ja mõlemad lapsed käivad Spordiklubis 10 ning ka pearahad laekuvad SK10-le, siis on teise lapse liikmemaks poole odavam.

Kui peres on 3 last ja kõik kolm last treenivad Spordiklubi 10-s ning

ka pearahad laekuvad SK10-le, siis võib kolmas laps käia trennis tasuta

1.4 Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a suvekuudel) ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat).
1.5 Lapsevanemal on võimalus taotleda liikmemaksu vähendamist või sellest vabastamist, tehes vastavasisulise kirjaliku taotluse. Vabastuse otsuse teeb klubi juhatus koostöös treeneriga , taotluse esitamisel ei tohi olla pikemaajalist liikmemaksuvõlgnevust. Liikmemaksu vähendamise taotlus siit

1.6 Liitumisel klubiga nõustub lapsevanem sellega, et Tartu LV poolt määratud pearahad laekuvad Spordiklubi 10-le.

1.7 Klubist lahkumise korral tuleb täita vastav avaldus klubi kodulehel. Lahkumis avaldus siit

 

2.Treeningud ja võistlused

 

2.1 Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 3-5korda nädalas.

2.2 Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid

2.3 Kõigil vanusegruppidel on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest.

2.4 Treeningult või mängult puudumise korral palun teavitada treenerit nii ruttu kui võimalik.

2.5 Treeningutel on kohustuslik vastav käitumine, mis ei sisalda ropendamist ega treeneri sõna mitte kuulamist. Vastaval juhul on treeneril õigus kas last noomida või trennist ära saata.

2.6Treeningutel ja mängudel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega. Vastaval juhul teeb treener otsuse, kas järgmisel korral see noormängija on koosseisu arvatud või mitte.

 

3.Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängija

 

3.1 Kõik noormängijad,kes on Spordiklubi 10 all registreeritud ENMV-le on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes

3.2 Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud sellest varakult treenerile teatama, et treener saaks teha vastavad muudatused.

3.3 Mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.Lahkumisel ei tohi olla klubi ees võlgnevusi eelnevate perioodide eest ja klubile tuleb tagastada varustus. 3.4   Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

 

 1. Lapsevanema kohustused

 

4.1 Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla.

4.2 Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal teavitada treenrit või klubi juhtkonda, et saaksime sellega kiiremas korras tegeleda ning üheskoos lahenduse leida

4.3 Lapsevanem ei sekku treeneri töösse treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste laste juhendamisest või kritiseerimisest.

4.4 Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Lapsevanem annab klubiga liitudes nõusoleku soetada oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvorm (esindusvorm).
4.5 Lapsevanemal on vastutus noorsportlase igaaastase kompleksterviseuuringu läbiviimise eest.

 

Tule trenni!

Miks jalgpall?  Jalgpall on harrastajate poolest Eestis populaarseim spordiala. Jalgpalli võlu seisneb selle mitmekülgsuses – seda saab mängida nii hoovis, siseruumides kui ka maailma suurimatel areenidel! Jalgpall õpetab vastutustunnet enda ja meeskonna ees, arendab füüsiliselt ja teeb tuju heaks!

Miks SK10?    ????????????? siia lugu

Miks nüüd? Esimene treeningkuu on tutvumiseks tasuta ja me kutsume vutitreeningutele poisse ja tüdrukuid vanuses 6-18 eluaastat! Liikmemaksude ja soodustuste kohta loe lähemalt meie leheküljelt