Kui mingil põhjusel on laps otsustanud klubist välja astuda, oleks vaja sellest ette teatada vähemalt 1 kuu enne lapse loobumist, tasuge palun eelnevate perioodide liikmemaks (juhul kui see on tegemata), informeerige sellest treenerit ja saatke lisaks täiendav e-kiri vastavasisulise teatega aadressile info@sk10.ee. Lahkumisavaldus siit
Mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.Lahkumisel ei tohi olla klubi ees võlgnevusi eelnevate perioodide eest ja klubile tuleb tagastada varustus.
Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

(Klubist lahkumine) Klubist lahkumise AVALDUS. (täiskasvanud)

(Klubist lahkumine) Klubist lahkumise AVALDUS.(noor)